دلم مثل آسمون تو این روزا خیلی گرفته ،
میخوام داد بزنم با تمام وجود، ولی نمیتونم.
بغض گلمو گرفته ولی نمیتونم گریه کنم و سخت ترین چیز اینه که باید ظاهری خیلی شاد، داشته باشم

خدایادرددلمو به کی بگم ؟